ความแตกต่างของบุหรี่ปกติกับบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ บุหรี่ คือ ยาสูบชนิดที่เป็นมวนแท่งทรงกระบอก มีอายุมายาวนานอย่างมาก โดยในบุหรี่นั้นเต็มไปด้วยใบยาสูบชนิดต่างๆ ที่ถูกบดอัดมาเป็นแท่งและเมื่อจุดสูบก็จะเกิดการเผาไหม้ทำให้เกิดควันออกมาโดยควันที่ออกมาก็ถือว่าเป็นพิษอย่างมากทั้งตัวผู้สูบเอง หรือคนที่ได้รับควันนั้นเข้าร่างกายด้วย อีกทั้งบุหรี่ยังทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาอีกด้วยทั้งมะเร็งปอด โรคปอด โรคหัวใจ และยังมีโรคอื่นๆที่จะตามมาได้ด้วยเช่นกัน บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า คือ อีกทางเลือกของอุปกรณ์ยาสูบที่ถูกผลิตออกมาแค่ไม่นานเพียงไม่กี่สิบปี โดยบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีการเผาไหม้แบบบุหรี่ธรรมดา แต่ใช้เป็นความร้อนจากแบตเตอร์รี่กับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีหลายรสชาติและหลายกลิ่นแทน โดยบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าบุหรี่ปกติตรงที่ไม่มีการเผาไหม้ทำให้ลดความเสี่ยงไปได้บ้าง แต่ก็ยังมีการเสพติดอยู่และก็เสี่ยงโรคต่างๆ ไม่แพ้บุหรี่ปกติเช่นกัน อีกทั้งก็ยังไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย

Read more